Polske Arbeidere I Norge

Flom av polakker kommer til høsten. Polakker utnyttes - Innenriks. Flest polakker. Geofysiker Paul har søkt 2500 jobber, men får ikke napp i Norge .... 120 000 polakker i Norge - Dagbladet